О НАМА


БИРО М26 основан је 2019. год од када се наставља дугогодишња пракса у пројектовању објеката разноврсне намене, првенствено породичних и вишепородичних стамбених објеката, као и пословних и привредних објеката. Самостално и у сарадњи са спољним сарадницима (грађевинским, електро, машинским инжењерима и геодетским агенцијама) вршена је израда пројектно-техничке документације за добијање решења и грађевинских дозвола, као и пројеката за извођење и изградњу. Уз свакодневно усавршавање у области архитектуре и грађевинарства као и праћење тренутних објеката у извођењу, применом знања и вештина ствара се могућност да се наручиоцима пружи одговарајућа решења која могу да задовоље како њихове, тако и потребе осталих корисника.

Контакт